Soon Skibshandleri tilbyr riggsjekk og riggservice.

Riggsjekk bør utføres minst en gang i året. Ved en riggsjekk går vi over riggen og sjekker blant annet følgende punkter:

 

- Mastefot, mastetopp og elektriske koblinger​

- Forstag/ rullesystem øvre del

- Spredere / salingshorn
- Wire termineringer til mast / vant-innfestning
- Gooseneck og kick-fester
- Wire og wiretermineringer

- Dekksutstyr så som trinser og skiver i blokker, funksjonstest av avlastere

- Rullesystem

Etter kontrollen utformer vi en rapport som du får med deg.


 

Vi tilbyr enkle serviceoppdrag for rigg. Kontakt oss for et tilbud! 

SOON SKIBSHANDLERI AS
Storgata 30
1555 Son

Organisasjonsnummer
915 376 673