top of page

Page Title

Merkeskilt for Hummerteiner i stål 75x40 mm (6 + 6 stk)

Leveres i pakker à 6 stk. I forbindelse med hummerfiske som starter 1. oktober får du nå 2 Pakker à 6 stk for  prisen for en pakke. (gjelder t.o. m til den 30.09.22).

Skiltet brukes til merking av hummerteiner, ruser og annen type fiskeredskap som står i sjøen.

Fiskeredskap som står i sjøen skal være tydelig merket med eierens/fiskerens navn, adresse og telefonnummer. Fiskeredskap som benyttes i hummerfiske skal også være merket med et deltakernummer.

Kr. 899,00

46154_Merking_av_fiskeredskap_-_Teineskilt_i_syref_1.jpeg
Blue Water

Section Title

§ 67.Krav til merking av teiner og ruser i rekreasjonsfiske
Teiner og ruser som er satt i sjøen fra fartøy som ikke er merkeregistrert eller fra land, skal være tydelig merket med eierens navn og adresse. Merket skal være lett synlig på redskapen. Dersom flere redskaper er satt i lenke, gjelder kravet om merking hvert enkelt redskap i lenken. Sanke- og samleteiner som står i sjøen for oppbevaring av skalldyr fanget i rekreasjonsfiske skal være merket på samme måte.

 

Fra januar i 2022 er det innført krav om at teiner og ruser som benyttes i fritidsfiske er merket med merkeskilt.

Teineskilt fra Merkefabrikken produseres i syrefast 316 stål som sikrer at skiltene holder seg i sjøen og har lang levetid. Skiltene følger i tillegg kravene fra Nærings- og fiskedepartementet for hummerfiske.

Teiner som står i sjøen til fangst av hummer må merkes tydelig med fiskerens deltakernummer, navn og adresse. Yrkesfiskere skal merke teinene med deltakernummer og fartøyets registreringsmerke.


1. Oktober 2017 kom det nye regler fra Nærings- og fiskedepartementet for hummerfiske. Dette innebærer blant annet at absolutt alle må registrere seg før fisket starter. Det gjelder da både fritidsfiskere og yrkesfiskere. Les mer om merking av fiskeredskaper her og på lovdata §73 kapittel 18

 

Dette skriver fiskeridirektoratet: Merking av reiskap.

INFORMASJON

  • Type: Merkeskilt i rustfritt stål for Hobbyfiskere

  • Størrelse: 75 x 40 mm

  • Huller: Leveres med 1 stk 3 mm hull

  • Levering: Selges i pakker á 6 stk

  • Gravering: Prisen er inklusive gravering på 5 linjer

  • Produsert av: MerkeFabrikken
     

Følger Nærings- og fiskeridepartementets bestemmelser for merking av fiskeutstyr 

bottom of page